Bekkelaget Skoles Musikkorps

Forrige / neste måned:
«2018-09 | 2018-11»

Hva skjer i oktober 2018?

Mandag 01 - Fredag 05: Høstferie, ingen enetimer eller samspill

Oppmøte Mandag 01. kl: 17:00

Torsdag 25. kl 19:00: Høstkonsert og medaljeutdeling!

Alle foreldre, søsken, familiemedlemmer og venner er hjertelig velkommen til kafekonsert og medaljeutdeling i gymsalen på Bekkelaget skole, der vi får servert ulike musikkinnslag fra alle musikantene (dette er høstens aspiranter sin første konsert). Det blir lett bevertning.
Kafékonserten varer fra kl. 19.00 til ca. 20.30.
Aspiranter møter først til vanlig tid kl. 1530-1625 for samspill, juniorene møter til samspill kl. 1630-1730, og deretter møter de kl. 18.45 i gymsalen for konsert.
Hovedkorpset møter kl. 18:15 for 30 minutters oppvarming før konserten.
VIKTIG: Antrekk er FULL UNIFORM (ikke lue og noteveske) for Hovedkorpset og Juniorkorpset. Aspiranter oppfordres til å ha pene klær!
Slutt omlag kl: 20:45

«Hjem | Kalender»