Bekkelaget Skoles Musikkorps

Forrige / neste måned:
«2018-09 | 2018-11»

Hva skjer i oktober 2018?

Mandag 01 - Fredag 05: Høstferie, ingen enetimer eller samspill

Oppmøte Mandag 01. kl: 17:00

Torsdag 25. kl 19:00: Høstkonsert

Alle foreldre, søsken, familiemedlemmer og venner er hjertelig velkommen til kafekonsert i gymsalen på Bekkelaget skole, der vi får servert ulike musikkinnslag fra alle musikantene (dette er høstens aspiranter sin første konsert). Det blir kaffe/saft og boller.
Kafekonserten varer fra klokken 19.00 til 20.30. Aspiranter og juniorer møter først til vanlig tid for samspill, og deretter møter de kl. 18.45 i gymsalen for konsert.
Hovedkorpset møter kl. 18:15 for 30 minutters oppvarming før konserten.
Velkommen!
Slutt omlag kl: 20:45

«Hjem | Kalender»