Bekkelaget Skoles Musikkorps

Forrige / neste måned:
«2018-10 | 2018-12»

Hva skjer i november 2018?

Fredag 16. kl 19:00: Foreldrefest

Alle foreldre er hjertelig velkommen til BSMs foreldrefest!
Den årlige foreldrefesten er en super anledning for alle korpsforeldre til å bli litt bedre kjent. Aspirant- og juniorforeldre ønskes spesielt velkommen!
Etter avvikling av nok et fantastisk loppemarked er det nå duket for årets foreldrefest i korpset. Om man har vært med lenge eller kun kort tid, er dette en flott anledning til å bli bedre kjent med foreldre til ditt barns medmusikanter. Denne festen er dagen før musikantene har seminar og musikantfest, så nå er det oss voksne som skal ha det hyggelig.
Sted: kommer fra festkomitéen Arr. festkomitéen

Lørdag 17 - Søndag 18: Hjemmeseminar og musikantfest for alle musikanter

Oppmøte Lørdag 17. kl: 09:45
Hjemmeseminar og musikantfest gjennomføres på Bekkelaget skole. Alle musikantene deltar på lørdag.
Oppmøte til seminaret lørdag er klokken 09.45 for Hovedkorpset og Juniorkorpset, og vi spiller fra 10.00 til 16.00.
Aspirantene møter klokken 10.45 på lørdag og spiller fra 11.00 til 15.00.
Det er viktig at alle har spist før de kommer.

Det arrangeres musikantfest på lørdag kveld for samtlige musikanter. Festen begynner kl. 18.00 og varer til kl. 22.00 for musikanter til og med 6.klasse, og til kl. 23.00 for musikanter som er eldre. Egen invitasjon blir delt ut til musikantene. Det vil være voksne (fra festkomitéen) tilstede for å føre tilsyn under hele festen.

På søndagen er det kun juniorer og hovedkorpsmedlemmer som skal delta.
De begynner kl 10.45 og spiller fra 11.00 til 16.00.
Korpsmedlemmene skal ha med seg instrument, notestativ og noter på seminaret. Det blir ordnet med mat, frukt og drikke. Forpleining på festen tar også korpset seg av. Av hensyn til matservering må vi vite hvem som ikke kan komme på seminaret og/eller festen, samt om noen deltakere har matintolleranse/-allergi. Beskjed om dette gis til prosjektleder for hjemmeseminaret.
Korpset trenger også hjelp av frivillige voksne til gjennomføringen på dagtid lørdag og søndag, og av festkomiteen fra kl. 16.00 og under hele festen. Kan du delta som frivillig i korpsets hyggelige seminar gir du beskjed til prosjektleder. VEL MØTT!

Torsdag 22. kl 17:30: Uniformsloftet holder åpent

Det er tid for å sjekke at uniformen passer. Vi minner om at uniformsjakker skal renses før de leveres tilbake, mens for skjørt og bukser er det tilstrekkelig med vask. Alle jenter må huske hvite knestrømper, som selges til kostpris på uniformsloftet, og sorte sko. Gutter skal ha sorte sko og sorte sokker. Uniformsreglementet finner du på hjemmesiden.
Slutt omlag kl: 18:30

«Hjem | Kalender»