Bekkelaget Skoles Musikkorps

Generelt

Hvis ikke annet angis, gjelder disse tidspunktene alle torsdager i skoleåret:

Torsdager kl 15.00-16.00 Samspill for aspiranter i musikkrommet, oppmøte kl. 14:45. (OBS! Ny tid våren 2019, med oppmøte i musikkrommet)

Torsdager kl 16.30-18.00 Samspill for juniorkorps (J1 og J2) i gymsalen, oppmøte kl 16.15.

Torsdager kl 18.15-20.45 Samspill for hovedkorps (HK). Oppmøte kl 18.00.
To korpsledere og notekomite møter.


Kalender 2019 - 2020


juli 2019


august 2019
19.Skolestart
22.Første samspill etter sommerferien for juniorer og hovedkorps
23-25.Oppstartsseminar i Årjäng


september 2019
20-22.Høstloppa på Bekkelaget skole


oktober 2019


november 2019


desember 2019


januar 2020


februar 2020


mars 2020


april 2020


mai 2020


juni 2020


juli 2020

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen. Eventuelle endringer vil gjøres her, samt meddeles i den månedige informasjonen styret sender ut.

«Hjem | Hva skjer»