Bekkelaget Skoles Musikkorps

Generelt

Hvis ikke annet angis, gjelder disse tidspunktene alle torsdager i skoleåret:

Torsdager kl 15.30-16.25 Samspill for Aspiranter i gymsalen.

Torsdager kl 16.30-18.00 Samspill for Juniorkorps (J1 og J2) i gymsalen, oppmøte kl 16.15.

Torsdager kl 18.15-20.45 Samspill for Hovedkorps (HK). Oppmøte kl 18.00.
To korpsledere og notekomite møter.


Kalender 2018 - 2019


juli 2018


august 2018


september 2018


oktober 2018


november 2018


desember 2018


januar 2019
03.Juletrefest på Brannfjell skole - kanskje kommer nissen..


februar 2019


mars 2019


april 2019


mai 2019


juni 2019


juli 2019

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen. Eventuelle endringer vil gjøres her, samt meddeles i den månedige informasjonen styret sender ut.

«Hjem | Hva skjer»