Bekkelaget Skoles Musikkorps

Generelt

Hvis ikke annet angis, gjelder disse tidspunktene alle torsdager i skoleåret:

Torsdager kl 15.00-16.00 Samspill for aspiranter på musikkrommet, oppmøte kl. 14:45.

Torsdager kl 17.00-18.15 Samspill for juniorkorps (J1 og J2) i gymsalen, oppmøte kl 16.45.

Torsdager kl 18.30-20.45 Samspill for hovedkorps (HK). Oppmøte kl 18.15.
To korpsledere og notekomite møter.


Kalender 2021 - 2022


august 2021


september 2021


oktober 2021


november 2021


desember 2021


januar 2022


februar 2022


mars 2022


april 2022


mai 2022


juni 2022


juli 2022

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen. Eventuelle endringer vil gjøres her, samt meddeles i den månedige informasjonen styret sender ut.

«Hjem | Hva skjer»