Bekkelaget Skoles Musikkorps

Generelt

Hvis ikke annet angis, gjelder disse tidspunktene alle torsdager i skoleåret:

Torsdager kl 15.00-16.00 Samspill for aspiranter i musikkrommet, oppmøte kl. 14:45. (OBS! Ny tid våren 2019, med oppmøte i musikkrommet)

Torsdager kl 16.30-18.00 Samspill for juniorkorps (J1 og J2) i gymsalen, oppmøte kl 16.15.

Torsdager kl 18.15-20.45 Samspill for hovedkorps (HK). Oppmøte kl 18.00.
To korpsledere og notekomite møter.


Kalender 2018 - 2019


desember 2018
01.Tenning av julegran i Marienlunden
06.Generalprøve i Bekkelaget kirke for Hovedkorpset og Juniorkorpset
09.Julekonsert i Bekkelaget kirke


januar 2019


februar 2019
18-22.Vinterferie, ingen enetimer eller samspill


mars 2019
01-03.Vinterseminar
23-24.Distriktsmesterskap


april 2019
15-22.Påskeferie, ingen enetimer eller samspill


mai 2019


juni 2019


juli 2019


august 2019


september 2019

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen. Eventuelle endringer vil gjøres her, samt meddeles i den månedige informasjonen styret sender ut.

«Hjem | Hva skjer»