Bekkelaget Skoles Musikkorps

Generelt

Hvis ikke annet angis, gjelder disse tidspunktene alle torsdager i skoleåret:

Torsdager kl 15.00-16.00 Samspill for aspiranter på musikkrommet, oppmøte kl. 14:45.

Torsdager kl 17.00-18.15 Samspill for juniorkorps (J1 og J2) i gymsalen, oppmøte kl 16.45.

Torsdager kl 18.30-20.45 Samspill for hovedkorps (HK). Oppmøte kl 18.15.
To korpsledere og notekomite møter.


Kalender 2022 - 2023


desember 2022


januar 2023


februar 2023


mars 2023


april 2023


mai 2023


juni 2023


juli 2023


august 2023


september 2023

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen. Eventuelle endringer vil gjøres her, samt meddeles i den månedige informasjonen styret sender ut.

«Hjem | Hva skjer»