Bekkelaget Skoles Musikkorps

Generelt

Hvis ikke annet angis, gjelder disse tidspunktene alle torsdager i skoleåret:

Torsdager kl 15.00-16.00 Samspill for aspiranter i musikkrommet, oppmøte kl. 14:45. (OBS! Ny tid våren 2019, med oppmøte i musikkrommet)

Torsdager kl 16.30-18.00 Samspill for juniorkorps (J1 og J2) i gymsalen, oppmøte kl 16.15.

Torsdager kl 18.15-20.45 Samspill for hovedkorps (HK). Oppmøte kl 18.00.
To korpsledere og notekomite møter.


Kalender 2018 - 2019


desember 2018
01.Tenning av julegran i Marienlunden
06.Generalprøve i Bekkelaget kirke for Hovedkorpset og Juniorkorpset
09.Julekonsert i Bekkelaget kirke


januar 2019


februar 2019
07.For aspiranter - Utlevering av uniformer
09-10.Juniorseminar på Ekeberg skole med overnatting
18-22.Vinterferie, ingen enetimer eller samspill


mars 2019
01-03.Øvingshelg til Konsberg
14.Årsmøtet i Bekkelaget Skoles Musikkorps
24.Distriktsmesterskap


april 2019
15-22.Påskeferie, ingen enetimer eller samspill
26-28.Vårloppa


mai 2019
01.1. mai - fridag ingen enetimer
02.Marsjøvelse for alle musikanter
09.Marsjøvelse for alle musikanter
09.Uniformsloftet holder åpent
16.Tog for Bekkelaget og Kastellet skoler, samt barnehager
16.Det er ikke samspill eller marsjøvelse
17.Hurra - 17. mai tog for Bekkelaget skole og for Kastellet skole
23.Instrumentprøving for nye aspiranter
23.Samspill for aspiranter, juniorer og HK; merk tidene!
30.Kristi himmelfartsdag - ingen samspill denne dagen


juni 2019
02.Regionalt korpsstevne 2019, Sinsen skole
05.Samspill for HK på Ekeberg skole sammen med ESM
06.Samspill for aspiranter, juniorer og HK; merk tidene!
10.Skolefri - 2. pinsedag
18.Spilling ved avslutning for 7. trinn på Bekkelaget skole
22-25.Sommertur 2019 - Varberg i Sverige


juli 2019


august 2019
19.Skolestart
22.Første samspill etter sommerferien for juniorer og hovedkorps
23-25.Oppstartsseminar i Årjäng


september 2019
20-22.Høstloppa på Bekkelaget skole

Styret tar forbehold om endringer i aktivitetskalenderen. Eventuelle endringer vil gjøres her, samt meddeles i den månedige informasjonen styret sender ut.

«Hjem | Hva skjer»