Bekkelaget Skoles Musikkorps

Komitéfordeling skoleåret 2015 - 2016

Alle foresatte i korpset som ikke har styreverv eller er korpsleder, er medlem av en komité. Komitéene avholder møter på eget initiativ i den mengde de tildelte oppgavene tilsier. Komitélederne rapporterer til korpsets styre. Komiteens leder, dvs. navnet som er uthevet, er ansvarlig for innkalling.

Arrangementskomité:

Ansvarlig for all teknikk i forbindelse med arrangementer. Herunder rigging og belysning etc. i kirken under adventskonserten: Tore Bye, Kristian Bø, Andreas Trovik, Geir Vadseth, Torstein Helling, Leif Kristen Olsen, Anders Konstali, Frode Bonesvoll, Terje Heide, Arne Haarr, Endre Vik Arset, Helge Bjørnstad, Espen Arneberg Børset, Andre Vernfelt, Christopher Carey, Bjørn Sørgård.

Foreldrefest/ Musikantfestkomité:

Arrangere en gang i året: foreldrefest og musikantfest: Kai Hallgren, Bård Bergfald, Nils Lien, Trond A. Salicath, Line Verndal, Ivar Mortensen, Charlotta Sigte, Marianne Hallgren, Heidi Bjorå Arset, Trond Andersen, Johannes Bjørnstad, Murat Kaya, Hanne Messel, Are Bryne, Berit Svendsen, Camilla Bakken Øvald, Christian Baklund, Emil Eidberg, Hallbjørn Nydal, Kyrre Pedersen.

Juletrefestkomité:

Ordne juletrefest i samråd med kaffekomitéen og styret: Nina Aase, Ingebjørg Kinne, Nora Skreien, Svein Yngvar Willassen, Anne Langhus, Toril Ulevik, Kristin Steien Bratlie, Pia Kruse, Åshild Sture, Linda Sunde, Hans Jørgen Aase, Line Konstali, Jørgen Moland, Ronny Edvardsen, Merete Vernfelt, Cathrine Rossland, Ingrid Gutvik Einarsen, Tom Kolstad, Monica Hammer.

Kaffekomité:

Ansvarlig for all servering ved korpsets arrangementer: Inger Johanne Stolt-Nielsen, Liv Janne Jacobsen (NK), Lars Arnesen, Marianne Hesland, Tina Mazzawi Vadseth, Ellen Hauge, Eva Jarbekk, Beate Kaya, Mari Seim, Gudrun Valland Lund, Torgeir Reiten, Mari-Ann Haugland, Marit Injar, Lars Otto Andresen, Aida Joseph Trøen, Katrine Heimdal, Merethe Bamgbose, Tone Anette Hesterskog, Vibecke Myhre, Erik Dammen Stoltz.

Loppekomité:

Ansvarlig for å koordinere alle aktiviteter i forbindelse med loppemarkedene: Vemund Karlsen, Line Aver (NK), Øystein Børmer, Rune Stensrud, Sigrid Bjørnstad, Marit Larsen Haarr, Morten Harsem, Morten Bergman Taraldsen, Erik Utstumo, Bent Hundstad, Thomas Kobberdal, Frida Ridelius, Michael Hesterskog, Vibeke Alm, Erik Østbye, Roger Pedersen, Erlend Einarsen, Gunilla Jansson, Beate Kolstad, Espen Harpestad Mikalsen, Eivind Nilsen, June Olaisen, Thor Erik Skarpen.

Jubileumskomité 2016:

Ansvarlig for jubileumstur og jubileumfest 2016: Hege Roaldset, Sophia Salicath, Line Aver.

Musikkråd:

Utarbeide repertoar i samarbeid med dirigent og utvalgte musikanter: Stig Atle Haugland, Eivind Aadland, Andreas Olsson, to fra musikantstyret

Notekomité:

Holde orden på noter, kopiere noter. Passe på at musikantene får noter i rett tid: Bård Styrmoe, Irene Moe Røsholm (NK), Eva Lambech, Thomas Nygaard, Tone Bergset, Trond A. Ødegård, Lena Oug.

Uniformskomité:

Holde orden på uniformene: Marianne Brodin, Gesine Bø, Ragnhild Narum, Grethe Styrmoe, Katarina Lien, Catherine Sand, Kjersti Lunde, Jytte Seligmann, Carine Wilhelmsen, Anne Christine Stoltz. .

Fotograf:

Mette Randem

Materialforvalter:

For tiden ledig stilling - interessert? Ta kontakt!

IT-ansvarlig:

Thomas Svensen

Revisor 2015-16: (årsmøtevalgt)

Vegard M. Lund

Valgkomité 2015-16: (årsmøtevalgt)

Line Aver, Hege Roaldset, Anja Warich.


« Hjem | Kalender | Hva skjer? | Generell informasjon | Kontaktliste »