Bekkelaget Skoles Musikkorps

Adventskonsert

Historien lever

Det har "alltid" vært korps på Bekkelaget. I hvert fall siden 1931 da Guttemusikkorpset Bekkelaget Skole ble stiftet. Formålet var å "fremme interessen for musikk blant guttene og medvirke til godt kameratskap. Likeså å bidra til underholdning ved festlige anledninger ved skolen." Jentene har for lengst inntatt rekkene. I 2003 åpnet Kastellet skole hvor korpset også rekrutterer medlemmer. I 2013 har korpset 76 medlemmer mellom 8 og 19 år, hvorav omlag halvparten er jenter. Det har vært mange formenn og -kvinner og dirigenter opp i gjennom årene. Her er den komplette listen.

Samspill på mange plan - alle er på banen.

Vi foreldre ser hvordan jenter og gutter i alderen 8 til 19 år bygger opp et sosialt nettverk i nærmiljøet - med forankring i den positive og utfordrende aktiviteten som det er å spille i korps. Hvordan de større tas seg av de mindre. Hvordan en aspirant i 3.klasse plutselig kjenner noen helt opp til 7. klasse, og til og med på ungdomsskolen. Og noen russ! Alle bidrar og det er plass til å være forskjellige sammen. Korps tilbyr en unik aktivitet hvor barn og unge er sammen og skaper noe sammen på tvers av kjønn og alder. Aktivitetene er ikke bare til glede for ungene: Også foreldrene får gode venner og mange kjente i lokalmiljøet gjennom korpset. Det er til og med hyggelig!

Mange tilbud til medlemmene i løpet av året.

Korpset er delt i 3: Aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. I tillegg til øvelsene får hver musikant undervisning av egne instruktører en gang i uken. De yngste lærer noter og å spille et instrument. De eldre lærer samspill og å beherske instrumentet - og får et alle tiders grunnlag for drive med musikk også videre etter at karrieren i skolekorpset er over. Alle får undervisning og øver samspill to dager i uken, deltar på musikkstevner, festivaler og konserter, drar på sommerturer i Norge og til utlandet. Vi har også helgeturer med seminarer. Korpset dekker en god del av kostnadene ved de fleste arrangementene. Og alle spiller og marsjerer 17. Mai - dagen blir jo ikke helt den samme uten korps. I tillegg til korpsets egne aktiviteter, er det forskjellige kurs i regi av Norges Musikkorps Forbund. Dette er helgekurs som holdes både i Oslo og utenbys med reise og losji på internat. Også her dekker korpset en stor del av kostnadene.

Velsmurt drift og sunn økonomi.

Skolekorpset har en velsmurt organisasjon, der foreldrene fullt og helt har ansvaret for driften. Vi får bruke skolen gratis til øvelser. Dirigenter og instruktører lønnes av korpset som drives for midler vi skaffer selv, først og fremst gjennom loppemarkedene vår og høst, pluss korpsets faste arrangement på Ballsletta hver 17. Mai. Årsbudsjettet er ca kr 1.500.000 og korpset har en god økonomi - nettopp på grunn av innsatsen og oppslutning om loppemarkedene og 17. mai.

Korpsforeldre er ikke som andre foreldre - vi jobber bare tre ganger i året!

Av en eller annen grunn har det festet seg en myte om at det å være korpsforeldre, er ganske ille. Vi hører stadig om barn som ikke blir med i korps fordi foreldrene ikke ønsker det "fordi det er så mye å gjøre med loddsalg og sånn." Heldigvis er virkeligheten en helt annen. Pliktene er svært få. Kontingenten, for tiden kr. 4.000,- pr. år pr. medlem ( vi har 50 % søskenmoderasjon), dekker ca 25 % av korpsutgiftene. Det er ellers snakk om tre oppgaver i løpet av året. Foreldrene skaffer ca 55 % av inntektene gjennom loppemarkedet som avholdes vår og høst, pluss korpsets tradisjonsrike 17. mai-arrangement. Foreldre og besteforeldre kommer ellers for å høre musikantene sine spille på konsert. Noen gir en håndsrekning den ene gangen mens andre hjelper til neste gang. De fleste ser det nok som en svært trivelig avveksling fra andre plikter!

Årsmøtereferat, vedtekter, reglementer og annet


PDF-dokument
Referat fra årsmøtet, 8. mars 2012.

PDF-dokument
Referat fra årsmøtet, 8. mars 2011.

PDF-dokument
Referat fra årsmøtet, 9. mars 2010.

PDF-dokument
Referat fra årsmøtet, 12. mars 2009.

PDF-dokument
Referat fra årsmøtet, 11. mars 2008.

PDF-dokument
Referat fra årsmøtet, 15. mars 2007.

PDF-dokument
Referat fra årsmøtet, 7. mars 2006.

PDF-dokument
Korpsets beredskapsplan (ny mars 2012).
PDF-dokument
Korpsets vedtekter (oppdatert mars 2012).
PDF-dokument
Veiledning i drift av korps går utenpå vedtektene og beskriver hvordan styret og de ulike komiteene fungerer og hvordan ulike arbeidsoppgaver er fordelt.
PDF-dokument
Uniformsreglement - hvordan uniformen skal behandles, medaljer skal sys på m.m.
PDF-dokument
Turreglement
»
Vedlikehold og stell av instrumenter

»
Liste over komitéer for 2015/2016.

»
Korpsets oppskrift på ei bøtte vaffelrøre.

»
Utmeldingsskjema.

Noen av disse dokumentene foreligger i PDF-format. Du trenger Adobe Acrobat Reader for å lese dem. Acrobat Reader kan lastes ned her.

« Hjem | Kalender | Hva skjer? | Generell informasjon | Kontaktliste »