Bekkelaget Skoles Musikkorps

Kontaktinformasjon

Hvem du kan kontakte når du lurer på noe? Telefonnummer og epostadresser finnes nedenfor.

Styret

Stilling Navn Telefon
Styreleder (post@bsmkorps.no) Nina Taraldsen Bergman 911 29 190
Nestleder, ansvarlig for kontakt med instruktører og skolene Are Bryne 900 22 009
Kasserer (faktura@bsmkorps.no) Ann-Elen Frøyen 934 13 010
Medaljeansvarlig, m.m. Vibeke Helsør 911 29 436
Ansvarlig for turer, arrangementer og seminarer Knut Magnus Rygh 996 24 156
Ansvarlig for rekruttering og sosiale medier Linda Sunde 990 40 600
Ansvarlig for å søke støtte og midler Silje Trollstøl 934 39 611
Vara Lars Igesund
Vara Lena Oug
Musikantstyrets representant Lilly Bonesvoll
Vararepresentant fra musikantstyret Eira Injar-Bryne

Støttefunksjoner

Loppegeneral Roger Pedersen 911 55 961
Uniformskomité Anne Sofie Øyri Tømmervik 970 64 833
Materialforvalter Atle Tømmervik 907 73 301

Musikantstyret

Epost til musikantstyret musikantstyret@bsmkorps.no
Leder Lilly Bonesvoll
Nestleder Eira Injar-Bryne
Sekretær Kajsa Warich
Medlem Anniken Utstumo
Medlem Håkon Tømmervik
Medlem Lukas Bonesvoll

Korpsledere

Navn Telefon
Kari Arnesen 924 62 974
Endre Arset 418 45 939
Marit Injar 90 62 62 80
Lene Pålhaugen 958 32 775
Morten Taraldsen 992 85 410

Husk også å si fra om oppmøte via Tutti-appen (finnes i App Store / hos Google Play) eller korpstelefonen 936 42 079. Telefonen er betjent hver torsdag fra kl. 18:00 til 20:45. Utenom denne tiden kan du sende SMS.

Gruppeledere

Fløyte Filippa Taraldsen Bergman
Klarinett Kajsa Warich
Saksofon Lilly Bonesvoll
Trompet/kornett Benjamin Warich
Valthorn Moritz Hager-Saltnes
Slagverk Jakob Bratlie
Trombone Vilde Frøyen Andersen
Tuba/fagott Lukas Bonesvoll

Dirigenter og instruktører

Stilling Navn Telefon
Dirigent hovedkorps Andreas Olsson 414 28 357
Dirigent aspirant- og juniorkorps Ingunn Tjernsbekk 913 88 173
Fløyte Anna Fortis 476 77 324
Klarinett André Namork
Vibeke Øya
986 42 906
976 80 778
Saksofon Vibeke Villum 464 28 182
Trompet/kornett Atle Tømmervik
907 73 301
Valthorn Sissel Grøndahl 922 83 934
Trombone/grovmessing Tony Boye Ascanio 901 98 609
Slagverk Simen Iversen Vangen 932 63 485
« Hjem | Kalender | Generell informasjon »