Bekkelaget Skoles Musikkorps

Komitéfordeling skoleåret 2018 - 2019

Alle foresatte i korpset som ikke har styreverv eller er korpsleder, er medlem av en komité. Komitéene avholder møter på eget initiativ i den mengde de tildelte oppgavene tilsier. Komitélederne rapporterer til korpsets styre. Komiteens leder, dvs. navnet som er uthevet, er ansvarlig for innkalling.

Sjauekomité

Ansvarlig for all teknikk i forbindelse med arrangementer. Herunder rigging og belysning etc. i kirken under adventskonserten
Torstein Helling, Frode Bonesvoll, Svein Yngvar Willassen, Arne Haarr, Ivar Mortensen, Fred Arthur Andersen, Sigurd Aspesletten, Eirik Utstumo, Geir Vadseth, Kyrre Hansen, Lasse Jansen, Arnfinn Løv-Mikkelsen, Erlend Vestre, Håvard Selnes, Tor Arne Pedersen

Festkomité

Arrangere en gang i året: foreldrefest og musikantfest
Charlotta Sigte (leder), Lene Pålhaugen (nestleder), Nina Aase, Hans Jørgen Aase, Heidi Arset, Tone Bergset, Line Konstali, Sophia Salicath, Murat Kaya, Camilla Bakken Øvald, Jørgen Alnæs, Christine Aulie, Oscar Cruz, Linda Sunde, Thomas Kobberdal, Tone Ringen, Heidi Solvang, Anja K Hellander, Janicke Iversen

Kaffekomité

Ansvarlig for all servering ved korpsets arrangementer
Inger Johanne Stolt-Nielsen, Nora Skreien, Marianne Hesland, Terje Heide, Johannes Bjørnstad, Kristin Steien Bratlie, Morten Fehn, Morten Harsem, Mari-Ann Haugland, Beate Kaya, Anders Konstali, Trond A Salicath, Mari Seim, Tina Mazzawi Vadseth, Anja Warich, Claus F. Høyer, Katharina Hager-Saltnes, Lucilene Dos Santos Hansen, Hugo Johan Henriksen, Aida Joseph Trøen, Johannes Buverud, Jan Haug Anonsen, Inge Halvorsen, Siw Cox, Daniel Patsalis, Kjell-Arild Rein, Guro Vethe, Hanne Zimmer, Hilden Andersson, Pelle Andersson

Loppekomité

Ansvarlig for å koordinere alle aktiviteter i forbindelse med loppemarkedene
Roger Pedersen, Liv Janne Jacobsen, Marit Larsen Haarr, Morten B Taraldsen, Kristin Brevik, Sigrid Bjørnstad, Clemens Pirker, Ester Fremstad, Elise Naumann, Henrik Nielsen, Ann-Elen Frøyen

Musikkråd

Utarbeide repertoar i samarbeid med dirigent og utvalgte musikanter
Eivind Aadland

Notekomité

Holde orden på noter, kopiere noter. Passe på at musikantene får noter i rett tid.
Vibeke Øya, Stig Atle Haugland, Lena Oug, Rune Stensrud, Trond A Ødeård, Kari Arnesen, Joakim Staalstrøm, Øystein Ulleberg

Uniformskomité

Holde orden på uniformene
Anne Sofie Øyri Tømmervik, Ragnhild Narum, Erlend Einarsen, Kjersti Lunde, Ida Godager, Silje Trollstøl, Eirin Ulleberg, Helen Leikanger

Revisor

Stig A. Haugland

Valgkomité

Kristin Brevik, Kristin Steien Bratlie


« Hjem | Kalender | Hva skjer? | Generell informasjon | Kontaktliste »