Bekkelaget Skoles Musikkorps

Komitéfordeling skoleåret 2016 - 2017

Alle foresatte i korpset som ikke har styreverv eller er korpsleder, er medlem av en komité. Komitéene avholder møter på eget initiativ i den mengde de tildelte oppgavene tilsier. Komitélederne rapporterer til korpsets styre. Komiteens leder, dvs. navnet som er uthevet, er ansvarlig for innkalling.

Arrangementskomité

Ansvarlig for all teknikk i forbindelse med arrangementer. Herunder rigging og belysning etc. i kirken under adventskonserten
Tore Bye, Helge Bjørnstad, Arne Haarr, Andreas Trovik, Torstein Helling, Frode Bonesvoll, Ivar Mortensen, Fred Arthur Andersen, Trond A. Salicath, Karsten Gjefle, Sigurd Aspesletten, Endre Vik Arset

Festkomité

Arrangere en gang i året: foreldrefest og musikantfest
Charlotta Sigte, Sophia Salicath, Lars Otto Andresen, Camilla Bakken Øvald, Hanne Messel, Vibecke Myhre, Kristin Henriksen, Heidi Bjørå Arset, Johannes Bjørnstad, Murat Kaya, Lene Pålhaugen

Juletrefestkomité

Ordne juletrefest i samråd med kaffekomitéen og styret
Nina Aase Line Konstali, Thomas Kobberdal, Anine Falch, Nora Skreien, Hans Jørgen Aase, Ingebjørg Kinne, Kristin Steien Bratlie, Svein Willassen, Linda Sunde, Vibeke Helsør, Hanne Skartveit

Kaffekomité

Ansvarlig for all servering ved korpsets arrangementer
Inger Johanne Stolt-Nielsen John Anton Johnson, Liv Janne Jacobsen, Mari-Ann Haugland, Gudrun Valland, Lars Arnesen, Beate Kaya, Torgeir Reiten, Mari Seim, Terje Heide, Anders Konstali, Eivind Nilsen, Ingrid Gutvik Einarsen, Morten Harsem, Magdalena Gjefle, Jørgen Moland, Marianne Hesland, Kari Arnesen, Ann-Elen Frøyen, Dagfinn Bang-Johansen, Natalie Brustad, Øystein Falch, Martin Hager-Saltnes, Hugo Johan Henriksen, Anita Juveli

Loppekomité

Ansvarlig for å koordinere alle aktiviteter i forbindelse med loppemarkedene
Vemund Karlsen, Line Aver(NK), Marit Larsen Haarr(kaféansv.), Morten B Taraldsen(PR-ansv.), Øystein Børmer (spesialrådgiver), Catherine Sand, Sigrid Bjørnstad, Gunilla Jansson, Roger Pedersen, Bård Bergfald, Eirik Utstumo, Anne Langhus, Gerhard Helskog, Clemens Pirker, Trond Stadheim

Instrument- og utstyrskomité

Ansvarlig for korpsets instrumenter og andre eiendeler – unntatt uniformer
Ny komité, p.t. ingen leder – Espen Arneberg Børset, Lars Igesund, Are Bryne, Kyrre Pedersen, Erlend Einarsen, Lasse Jansen, Geir Vadseth, Stig Atle Haugland

Musikkråd

Utarbeide repertoar i samarbeid med dirigent og utvalgte musikanter
Eivind Aadland

Notekomité

Holde orden på noter, kopiere noter. Passe på at musikantene får noter i rett tid.
Eva Lambech, Trond A. Ødegård, Tone Bergset, Lena Oug, Irene Moe Røsholm, Vibeke Øya, Rune Stensrud,

Uniformskomité

Holde orden på uniformene:
Marianne Brodin, Ragnhild Narum, Lene Bang-Johansen, Jytte Seligmann, Kjersti Lunde, Marit Injar, Line Verndal, Katja Stadheim

Materialforvalter

For tiden ledig stilling - interessert? Ta kontakt!

IT-ansvarlig

Thomas Svensen

Revisor 2016-17

Vegard M. Lund

Valgkomité 2016-17

Lars Otto Andresen, Hege Roaldset, Anja Warich.


« Hjem | Kalender | Hva skjer? | Generell informasjon | Kontaktliste »